ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ GEAR.IN.UA

1.Визначення:

 • Покупець (Споживач) — фізична особа, що направила Замовлення на покупку Товару та отримала підтвердження від Продавця про його купівлю-продаж на умовах цього Договору. 

 • Продавець — Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна Босс"

 • Сайт інтернет-магазину - gear.in.ua (далі — Сайт). 

 • Інтернет магазин (Сайт) - засіб для представлення та або реалізації товару, шляхом вчинення електронного правочину в інформаційно-телекомунікаційній мережі за адресою https://gear.in.ua/
  Реєстраційні вимоги – мінімальні вимоги щодо особистих даних Покупця з метою його ідентифікації як особи та подальшої співпраці.

 • Договір купівлі-продажу – скероване Покупцем Продавцю письмове Замовлення про намір придбати Товар та письмове підтвердження Продавця продати Товар у кількості, асортименті та цінами представленими в Інтернет-магазині, що вважається погодженим сторонами.

 • Реалізація товару дистанційним способом - укладення електронного договору на підставі ознайомлення покупця з описом товару, наданим продавцем у порядку, визначеному ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «Про електронну комерцію», шляхом забезпечення доступу до каталогів, проспектів, буклетів, фотографій тощо з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, телевізійним, поштовим, радіозв’язком або в інший спосіб, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення покупця з товаром або із зразками товару під час укладення  договору купівлі-продажу;

 • Одержувач (Вантажоодержувач) — особа, уповноважена на отримання Товару і вказана в Замовленні.

 • Товар — продукція Виробника, що  не вилучена і не обмежена у цивільному обороті і представлена для продажу в Інтернет-магазині gear.in.ua (далі — Інтернет-магазин), інформація про яку розміщена  у відповідних розділах Інтернет-магазину (на головній сторінці, у розділах Каталог товарів і картка товару). 

 • Замовлення - запит Покупця за встановленою формою на покупку Товарів, обраних в Інтернет-магазині, направлений Продавцю за допомогою Інтернет мережі згідно вимог цих Правил та умов договору. 

 • Наближена дата доставки Товару — термін який встановлюється Продавцем для доставки товару Покупцю в залежності від місця знаходження Покупця та терміну доставки Товару службами доставки в цей регіон.

 

2. Загальні положення

2.1. Цей Договір купівлі-продажу Товарів в Інтернет-магазині (далі — «Правила та умови договору») визначає порядок та укладається сторонами, з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, шляхом приєднання Покупця (Споживача) до умов цього договору і є укладеним договором купівлі-продажу між  Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна Босс" код ЄДРПОУ 37331857 (Продавцем) та фізичними особами (Покупцями), надалі іменовані «Сторони», а окремо — «Сторона», з моменту підтвердження про своєї приєднання до умов цього Договору Покупцем (Споживачем).

2.2.  Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що є дієздатною та володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладення та виконання цього договору купівлі-продажу.
Відносини між Продавцем і Покупцем регулюються цими Правилами та умовами договору, положеннями Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів» та іншими діючими в Україні нормативно-правовими актами.

2.3. Продавець залишає за собою право вносити зміни в ці Правила, без будь-якого попередження Покупця. Зміни набирають чинності з моменту їх опублікування на даному сайті.
Права та обов’язки Сторін, викладені у цих Правилах, є істотними умовами відповідних договорів купівлі-продажу між Продавцем та Покупцями.

3. Замовлення

3.1. Сторони домовились, що Замовлення на Товар є остаточно прийнятим Продавцем з моменту  повідомлення Покупця про отримання цього Замовлення та інформування Покупця про наближену дату доставки йому товару. 

3.2. Замовлення по якому Покупцю не повідомлено про наближену дату доставки Товару, не є прийнятим і знаходиться в статусі «ВИКОНАННЯ».  

3.3. За отриманим Замовленням, Продавець погоджує з Покупцем кількість, асортимент, ціну Товару та наближену дату і час його доставки. 

3.4. У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються характеристик Товару,  перед оформленням Замовлення, Покупець може звернутися до Продавця за телефоном +380672564456.

3.5. Ціни та асортимент Товару міститься в розділі «Каталог товарів», в Інтернет-магазині.

3.6. Вартість доставки Продавцем замовлених Товарів розраховується додатково та сплачується Покупцем.

3.7. Ціна Товару в Інтернет-магазині може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. Ціни на остаточно замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.

3.8. Покупець зобов'язується прийняти доставлений йому замовлений товар і оплатити його вартість та вартість доставки.

3.9. Оплата вартості Товару і його Доставки здійснюється Покупцем на умовах попередньої оплати у безготівковій формі, протягом одного банківського дня з дати повідомлення його Продавцем про дату доставки Товару.

4. Реєстраційні вимоги

4.1. Покупець зобов’язується надати Продавцю необхідні дані для проведення реєстрації в Інтернет-магазині. 

4.2. Покупець несе відповідальність за точність та правильність інформації, що надається при реєстрації в Інтернет-магазині. 

4.3. Реєстраційні дані надані Покупцем використовуються Продавцем для ідентифікації Покупця при прийнятті Товару та виконанні Замовлення, а також всіх інших дій пов’язаних з виконанням цих Правил та умов договору.

5. Доставка Товару

5.1. Доставка Товару здійснюється в ті регіони, які доступні офіційним службам доставки. Продавець зобов'язується докласти всіх зусиль для забезпечення доставки товару Покупцю в домовлені терміни в тому числі, у разі затримки доставки не з вини Продавця.

5.2. Товари передаються Покупцеві чи особі, зазначеній Покупцем в якості Одержувача Товару в Замовленні, при умові пред'явлення Покупцем або Одержувачем Товару паспорта (або іншого офіційного документа, який посвідчує особу).

5.3. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця в момент передачі йому або особі, вказаній Покупцем як Одержувача Товару в Замовленні, що підтверджено підписами в документах на отримання Товару.

5.4. Покупцю та/або Одержувачу Товару в момент приймання-передачі Товару надається видаткова накладна.

5.5. Покупець або Одержувач Товару підтверджує своїм підписом у видатковій накладній, що не має претензій до кількості, асортименту, комплектності і зовнішнього вигляду Товару. Покупець або Одержувач при прийманні товару зобов'язаний переконатися у відсутності на товарі видимих механічних пошкоджень і здійснити візуальну перевірку якості товару. 

5.6. Покупець у разі отримання пошкодженого товару, товару не у повній комплектності, неякісного товару тощо, повинен направити Продавцю претензію та повернути цей товар Продавцю, не пізніше строку передбаченого у ЗУ «Про захист прав споживачів».

6. Права Покупця

6.1. Покупець має право купувати на сайті Інтернет-магазину товари, дотримуючись порядку, встановленого даними правилами сайту Інтернет-магазину.

6.2. Покупець має право відмовитися від Замовлення Товару, інформуючи про це Продавця не пізніше наступного дня з дати направлення Продавцю Замовлення.

6.3. Покупець має право на обмін / повернення товару згідно ЗУ «Про захист прав споживачів».

7. Зобов'язання Покупця

7.1. Покупець зобов'язується на умовах, встановлених цими Правилами та умовами сайту Інтернет-Магазину, користуватися сайтом.

7.2. Покупець зобов'язаний оплатити Товар способом оплати, обраним у розділі Замовлення, і прийняти його в установленому порядку.

7.3. Покупець зобов'язаний забезпечити секретність своїх реєстраційних даних в  Інтернет-магазині та не розголошувати їх третім особам.

7.4. У разі зміни даних, зазначених Покупцем у формі реєстрації, Покупець зобов'язаний їх оновити.

7.5. Покупець зобов'язаний у формі реєстрації надати повну, детальну і правильну інформацію про себе. 

7.6. Покупець, замовляючи Товар, зобов'язується вказати місце доставки товарів.

7.7. Покупець зобов'язується прийняти Товар особисто, або особою зазначеною Покупцем в якості Одержувача Товару.

8. Права Продавця

8.1. Продавець має право негайно і без попередження обмежити або зупинити можливість Покупця користуватися сайтом та/або анулювати його реєстрацію, якщо виявить неправомірні дії Покупця, що направлені на спричинення збитків або завдали збитків у роботі сайту.

8.2. Продавець залишає за собою право в будь-який час, не повідомивши Покупця, змінювати сайт повністю або його окремі частини.

8.3. Продавець має право тимчасово або повністю перервати діяльність сайту Інтернет-магазину, без відома Покупця.

9. Зобов'язання Продавця

9.1. Продавець зобов'язується довести до відома Покупця необхідну і достовірну інформацію про Товар.

9.2. Продавець зобов'язується відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» дотримуватися права Покупця на конфіденційність наданої ним інформації, зазначеної у формі реєстрації та оформлення Замовлення.

9.3. Продавець зобов'язується доставити замовлений Покупцем товар за вказаною ним адресою, з урахуванням умов, зазначених у розділі «Доставка Товару». 

9.4. Якщо Продавець, зважаючи на важливі обставини, не може продати Покупцеві замовлений Товар, він зобов'язується запропонувати йому аналогічний, найбільш подібний за своїми характеристиками. Якщо Покупець відмовляється придбати аналогічний або найбільш подібний за своїми характеристиками товар, Продавець зобов'язаний повернути Покупцеві грошові кошти, якщо оплата вже була здійснена ним, протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати оплати, згідно Заяви Покупця та в порядку передбаченому діючим законодавством.
 

10. Характеристики товару

10.1. Характеристики кожного товару на сайті Інтернет-магазину gear.in.ua вказуються в описах, розміщених на сайті.

10.2. Продавець не несе відповідальність за те, що товари в Інтернет –магазині за своїм кольором, формою або іншими параметрами можуть відрізнятися від реальних розмірів, форм або кольорів через властивості монітора Покупця.

11. Відповідальність

11.1. Покупець повністю відповідає за достовірність даних, зазначених у формі реєстрації. Якщо Покупець у формі реєстрації не надає точні дані, Продавець не несе відповідальність за наслідки, що виникають.

11.2. Покупець несе відповідальність за свої дії, користуючись сайтом Інтернет-магазину.

11.3. Продавець звільняється від будь-якої відповідальності у випадках, якщо шкода виникла через те, що Покупець, не врахувавши рекомендацій Продавця і своїх зобов'язань, не ознайомився з умовами цього Договору, незважаючи на те, що така можливість йому була надана.

12. Конфіденційність і захист персональної інформації

12.1. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» і положень цього Договору.

12.2.Продавець вживає необхідні технічні та організаційні заходи інформаційної безпеки, щоб запобігти безпідставному поширенню інформації і звести ці ризики до мінімуму. Такі заходи включають: використання антивірусних засобів, розміщення носіїв інформації в захищених серверних центрах, шифрування, трансляцію мережевих адрес і приховування внутрішньої структури мережі Продавця, розгортання належних систем і процедур управління правами доступу. 

12.3. Для захисту від випадкової втрати та/або пошкодження персональних даних використовується резервне копіювання даних. 

12.4.Для захисту конфіденційності та безпеки при взаємодії користувачів з сайтом використовуються стандартні для галузі заходи безпеки.

13. Інші умови

13.1.До відносин між Покупцем і Продавцем застосовується право України.

13.2.Покупець гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі. У разі виникнення питань і претензій з боку Покупця, він може звернутися за телефоном: +380672564456 або направити листа на електрону адресу sales@gear.in.ua

13.3. Усі суперечки, сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів, у випадку неможливості вирішення відповідного спору шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.